Select Language

PUBLICATIONS

RECOGNISING OUTSTANDING ACHIEVEMENTS IN ENERGY

The Global Energy Prize annually honors outstanding achievements in energy research and technology from around the world that are helping address the world’s various and pressing energy challenges.

Global Energy Prize – ojciec fotowoltaiki nagrodzony!

Martin Green, profesor z University of New South Wales, zdobył w Moskwie nagrodę Global Energy Prize. Został doceniony za swoje badania i działania na rzecz rozwoju fotowoltaiki.

Nagroda jest przyznawana co roku za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań dotyczących najważniejszych problemów energetycznych na świecie. Została zaklasyfikowana przez IREG List of International Academic Awards jako jedna z 99 najistotniejszych nagród naukowych na świecie o wadze 0.48 (Nagroda Nobla ma wynik 1.0).

Read more: http://globenergia.pl/global-energy-prize-ojciec-fotowoltaiki-nagrodzony/

Developed by Brickwall